Årets sidste skydedag finder sted 13. september 2016 kl. 18.00.

Velkommen til Nordjysk Kanon Laugs hjemmeside.

Nordjysk Kanon Laug blev stiftet i 2001.

Laugets formål er at styrke folkeoplysningen for gamle danske kanontraditioner og hermed bevare den danske kanonkultur ved litterær vidensdeling om kanonfremstilling og vedligehold, herunder støbning og drejning af løb og frembringelse af beslag, samt træarbejde ved fremstilling af lavette og hjul. Ydermere foretages skydeuddannelse, herunder salutering samt ammunitionskendskab,ligesom Lauget står til rådighed efter aftale, at udøve salutering ved særlige lejligheder, f. eks. byfester, havneanløb af skibe, jubilæer, sportsbegivenheder, offentlige og private arrangementer med videre.