Laugsstyrelsen

Laugsstyrelsen består af følgende medlemmer:

Sven Berg

Sven Berg

Oldermand

Tlf.: 22 43 56 08
E-mail: sven@nkl.dk

Kristian Svendsen

Kristian Svendsen

Viceoldermand

Tlf.: 53 70 19 15
E-mail: svendsen_bros@hotmail.com

Martin Stubberup Kristiansen

Martin Stubberup Kristiansen

Skatmester

Tlf.: 22 49 18 39
E-mail: martin@nkl.dk

BoBergstrøm

Bo Bergstrøm

Krudtmester

Tlf.: 25 39 21 35
E-mail: kanon@mhv4.dk

Bjarne Larsen

Pudsekarl

Tlf.: 40 16 22 88
E-mail: bjarne@brisan.dk